Deutch Norwegian English Russian

бандажирование желудка с применением системы Bioring

Skip Navigation Links>Overvektskirurgi>>Sleeve gastrectomy


Sleeve gastrectomySom nevnt ovenfor er sleeve gastrectomy også basert på et restriktivt prinsipp (figur 5). Under operasjonen blir magens volum sterkt redusert, og svært små mengder mat kan aktivere satiety-reseptorene (metthetsfølelsen), noe vi også ser ved gastric banding.

Dette relativt nye kirurgiske inngrepet er blitt stadig mer populært i “vektoperasjonsmiljøet”. Navnet på metoden beskriver godt det resultatet man får. Under operasjonen blir magen omgjort til et svært smalt og langt rør, som ligner et erme (sleeve). Denne operasjonen er en etterkommer av Hess’ biliopancreatic bypass. Når kirurger utførte denne operasjonen på “super-pasienter” med fedme (over 200 kg og mer) ble de noen ganger tvunget til å stoppe operasjonen etter å ha utført den første delen av operasjonen (å konvertere magesekken til et rør). Fordi den enorme mengden internt fett som omgav organene (tarmen) gjorde operasjonen vanskelig å gjennomføre. De planla da å utføre den andre delen av operasjonen etter at pasienten hadde gått en del ned i vekt. Til sin store overraskelse oppdaget de at dette ikke var nødvendig fordi graden av vekttap var som en komplett Hess operasjon. Mange overvekts-kirurger rapporterte i medisinske tidsskrifter og på kirurgiske kongresser at effekten av sleeve gastrectomy ga vektreduksjon opptil 80-90% av overvekten. Dette var en uventet og betydelig prestasjon. Og ettersom pasientenes tarmer var intakte, var det ingen fare for mangel på opptak av vitaminer, mineraler, proteiner, jern og andre viktige stoffer. Skjematisk fremstilling av sleeve gastrectomy

Figur 6: Skjematisk fremstilling av sleeve gastrectomy

Til venstre – før operasjon; til høyre – etter operasjon

SLEEVE GASTRECTOMY’S PLASS BLANT ANDRE OVERVEKTSOPERASJONER

Suksessen til et kirurgisk inngrep gjør den verken universelt riktig eller utdaterer alle andre tidligere inngrep. Sammen med andre operasjoner, har sleeve gastrectomy sine fordeler og ulemper.

Ulemper 1. En kirurg vil etter beste evne gjøre tuben så smal som mulig. Det er vanlig at pasienten føler et betydelig ubehag ved matinntak i løpet av de første 2-3 månedene. Senere utvides tuben til en viss grad, og ubehaget avtar.

2. Den kirurgiske risikoen ved sleeve gastrectomy er høyere enn for gastric banding. Denne risikoen ligger i stifting, sutrering og fjerning av deler av magen. Det krever også et lengre sykehusopphold (4 dager, i forhold til 1 dag for gastric banding).

3. Mange pasienter (ca. 30%) som gjennomfører sleeve gastrectomy vil utvikle halsbrann i den postoperative perioden. Under denne operasjonen blir lukkemekanismen mellom spiserøret og magesekken ødelagt, slik at denne delen av fordøyelseskanalen er omgjort til en tube. Av denne grunn vet vi at pasienter som plages med halsbrann før operasjonen, vil oppleve at plagene blir forverret i tiden etterpå. Pasienter som gjennomgår sleeve gastrectomy vil generelt sett få syrereduserende medikamenter

4. Den kliniske erfaring for denne type operasjon er fortsatt begrenset, så tilgjengeligheten av langsiktige resultater er begrenset.

Fordeler

1. Det menes at effekten av sleeve gastrectomy er større enn ved gastric banding. Dette kan gjenspeile redusert innflytelse av pasientens evne til disiplin i vekttapsprosessen.

2. Det er ikke nødvendig å foreta justeringer i den postoperative perioden.

3. Man unngår fremmedlegemer i kroppen.

4. Dersom operasjonen ikke er tilstrekkelig effektiv, kan den lett utvides til en klassisk biliopancreatisk gastric bypass. For å oppnå dette er det bare den ”intestinale delen” av operasjonen som gjenstår.

Det kan dermed se ut som om sleeve gastrectomy får sitt sted mellom gastric banding og gastric bypass.Skip Navigation Links.

бандажирование желудка Bioring                 © 2018 Bariatric surgery in Russia                 Cousin-Biotech : Covidien :  сшивающие аппараты : медицинские инструменты