Deutch Norwegian English Russian

бандажирование желудка с применением системы Bioring

Skip Navigation Links>Overvektskirurgi>> Laparascopisk antireflux sleeve gastroplasty (ASG)


Laparascopisk antireflux sleeve gastroplasty (ASG)Vi har utviklet en ny overvektsoperasjon som kalles Anti-Reflux Sleeve Gastroplasty. Den kombinerer prinsippene til overvektsoperasjoner, nemlig sleeve gastrectomy og Magenstrasse – og –Mill operasjon. Begge er relativt nye kirurgiske alternativer i behandling av sykelig overvekt, og de fleste kirurger rapporterer 50–80 % tap av overvekt.

Samtidig er det kjent at 30 % av pasientene er plaget med halsbrann etter inngrepet, og det er nødvendig å bruke syrereduserende legemiddel (omeprazol). Dette er nødvendig fordi det opprinnelige sleeve gastrectomy-inngrepet ødelegger lukkemekanismen for magesyre i overgangen mellom spiserøret og magesekken. Hvis en sleeve gastrectomy utføres som det første stadiet av en gastric bypass, vil halsbrannen forsvinne etter fullført behandling. Men hvis sleeve gastrectomy er planlagt som eneste operasjon, kan vedvarende halsbrann bli et alvorlig problem for pasienten.Laparascopisk antireflux sleeve gastroplasty (ASG)

For å unngå dette, vil en mulig løsning være en kombinasjon av en svært lang og smal vertikal gastroplasty (som ligner Magenstrasse- og-Mill operasjon) og et kjent antireflux inngrep (Nissen fundoplication). I en Nissen fundoplication er magens fundus (den delen av magen som er over nivået til åpningen av spiserøret) pakket rundt spiserøret for å gjennopprette den opprinnelige ventilfunksjonen som regulerer magesyren.

I motsetning til den opprinnelige sleeve gastrectomy, vil dette inngrepet ikke medføre fjerning av noen del av magen. I begynnelsen, når magen er stiftet og delt langs en 1 cm ”bougie” lages et 20 cm smalt rør. Hittil har vi utført 11 slike inngrep. Selvsagt er vår erfaring ennå ikke nok til å foreta en endelig konklusjon, men de foreløpige resultatene er svært lovende. Ingen av de elleve pasientene som gjennomgikk denne operasjonen utviklet halsbrann, og noen av dem reduserte sin vekt med mer enn 50 kg.

Vi tror at dette teknisk enkle inngrepet kan være en attraktiv form for overvekts-kirurgi. Nivået på vekttapet synes å ligne Sleeve Gastrectomy og Magenstrasse-og-Mill inngrep. ”Pakkingen rundt spiserøret” (nevnt på forrige side) kan fungere både som en antirefluxmekanisme og til en viss grad som et gastric band.

Videre, dersom nivået av vekttap ikke er tilfredsstillende hos en bestemt pasient, kan denne operasjonen lett konverteres til en mer kompleks prosedyre, en gastric bypass. I så tilfelle vil det ikke være nødvendig å ødelegge ”innpakkingen”.

Avslutningsvis ligner operasjonene som nevnt ovenfor (gastric banding, sleeve gastrectomy og Antireflux Sleeve Gastroplasty) på hverandre i sine funksjoner, men er ulike i kirurgisk teknikk. Ved gastric banding er ikke veggen i magesekken snittet, mens ved de to sistnevnte er den snittet og sydd eller stiftet. Den største forskjellen er imidlertid, at etter gastric banding kan vi kontrollere graden av magens innsnevring. Etter sleeve gastrectomy og ASG er dette umulig og unødvendig.Skip Navigation Links.

бандажирование желудка Bioring                 © 2018 Bariatric surgery in Russia                 Cousin-Biotech : Covidien :  сшивающие аппараты : медицинские инструменты