Deutch Norwegian English Russian

бандажирование желудка с применением системы Bioring

Skip Navigation Links>Valg av operasjonen>>Hvilken operasjon passer best for deg?


Hvilken operasjon passer best for deg ?Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar på dette, det bestemmes ikke bare ut fra medisinske grunner. Svært ofte kommer økonomiske og sosiale forskjeller med. Disse må tas i betraktning. De fleste overvektsoperasjoner er kostbare. Prisene reflekterer kostnadene ved kostbart utstyr eller enheter for implantasjon.

Det første en bør finne ut av, er BMI (Body Mass Index).

Dersom din BMI er under 35, er det for tidlig å vurdere eventuelle overvektsoperasjoner. Prøv å gå ned i vekt ved konservativ behandling (kosthold, fysisk aktivitet, adferdsterapi etc). Dersom du tidligere har mislykkede forsøk, er det mulig å prøve gastrisk ballong. Dersom din BMI er 35-40, og du har helsemessige tilleggsproblemer så som åreknuter, diabetes type II, høyt blodtrykk eller ryggproblemer, kan kirurgisk behandling vurderes. Vi antar nå at det beste alternativet i et slikt tilfelle er gastric banding.

Dersom din BMI er 40-60, er begge typer operasjon (gastric banding og gastric bypass) gjennomførbart. Kirurger som utfører begge typer operasjoner vil aldri tvinge en avgjørelse på pasienten, men gi pasienten god informasjon til å foreta et eget valg. Noen pasienter har aversjoner mot å operere inn fremmedlegemer i kroppen, og velger av den grunn gastric bypass. Andre anser gastric banding om mindre risikabelt. Atter andre ønsker ikke å komme tilbake til klinikken for å justere båndet (normalt 5 ganger i løpet av det første året), og velger av den grunn gastric bypass eller ASG.

Hvis pasientens vekt overstiger 180 kg, og han/hun har meget høy kirurgi- og anestesirisiko, mener vi at den mest rasjonelle tilnærming vil være en gastric banding. Dette er en svært rask operasjon (30-40 minutter) med lav risiko. Likevel gir den svært gode resultater med tanke på vektnedgang. Man kan ikke gi noen forsikring om tilfredsstillende og langsiktig vekttap, men denne metoden kan senere enkelt konverteres til en gastric bypass. Dette sistnevnte tilfellet vil kunne bli utført under mer gunstige forhold, etter et oppnådd vekttap på 50 kilo.

Dette er selvfølgelig å generalisere. I virkeligheten må mange flere forhold vurderes. For eksempel pasientens forhold til mat, den generelle helse, graden av disiplin, og muligheten for å komme til en klinikk for videre justeringer.Skip Navigation Links.

бандажирование желудка Bioring                 © 2018 Bariatric surgery in Russia                 Cousin-Biotech : Covidien :  сшивающие аппараты : медицинские инструменты