Deutch Norwegian English Russian

бандажирование желудка с применением системы Bioring

Skip Navigation Links>Valg av operasjonen>>En liste over nødvendige tester for overvektskirurgi


En liste over nødvendige tester for overvektskirurgi

1. Komplett blodprosent (CBC)

2. Urinanalyse

3. Omfattende Metabolsk Panel (CMP), herunder:

• Glukose

• Kalsium

• Albumin

• Total Protein

• Natrium

• Kalium

• CO2 (karbondioksid, bikarbonat)

• Klorid

• BUN (blod urea nitrogen)

• Kreatinin

• ALP (alkalisk fosfatase)

• ALT (alaninaminotransferase, også kalt SGPT)

• AST (aspartataminotransferase, også kalt SGOT)

• Bilirubin

4.Koagulasjonsfaktorer, herunder:

• Fullblods koagulasjonstid

• protrombin-tid (PT)

5. Hepatitt B

6. Hepatitt C

7. HIV

8. ABO Gruppering og Rh Typing

9. EKG

10. Øvre gastrointestinal endoskopi (eller en mage-røntgen studie)

11. Ultralyd undersøkelse av øvre abdomen

12. Røntgen thorax (brystrøntgen)

Husk at testresultatene er bare gyldige i 1 måned (unntatt bryst røntgen, som er gyldig i 6 måneder). Men om du har alvorlige kroniske, medisinske problemer, vennligst ta med medisinsk dokumentasjon om dette.Skip Navigation Links.

бандажирование желудка Bioring                 © 2018 Bariatric surgery in Russia                 Cousin-Biotech : Covidien :  сшивающие аппараты : медицинские инструменты